Thiết bị chống rơi Asap Lock

2353 Views

Thiết bị an toàn chống rơi Asap Lock, sản phẩm phù hợp cho dây từ 10 – 13 mm.

Sản phẩm được thiết kế cho công việc trên dây, thiết bị an toàn này tự di chuyển dọc theo dây.Khi có sự cố đột ngột xảy ra bộ khoá chống rơi sẽ lập tức khoá lock vào dây để bảo vệ người dùng không rơi tự do.

Hãng : Petzl Pháp

MSP :  B071BA00