Somain SKC H04 EVO

201 Views

Thiết bị chống rơi di động độc quyền: SKC H04 EVO

Được thiết kế để sử dụng trên toàn bộ dòng dây cứu sinh dọc, trên cáp mạ kẽm hoặc thép không gỉ có đường kính 8 mm 7×19.

Tích hợp bộ hấp thụ năng lượng và hệ thống mở tác động kép và chống đảo ngược để đảm bảo an toàn hơn.

Working load
50 ÷ 140 kg