Positioning Lanyards

2575 Views

  • Dây lanyard Finch dùng định vị, cố định có thể điều chỉnh vị trí làm việc trên cao.
  • Dây dài 3met.
  • Tiêu chuẩn: EN358
  • MSP: HAR031/7L92903F0
  • Hãng: Fallprotec/CT , Made in : EU/Italy