Lanyard ABSORBICA-Y MGO

2618 Views

– Lanyard ABSORBICA®-Y MGO International Version – Tùy theo phiên bản dây có chiều dài 80 cm và 150 cm
– Double lanyard with integrated energy absorber and MGO connectors.
– MSP: L012BA
– Hãng : Petzl (Pháp)
– Tiêu chuẩn : ANSI Z359.12, ANSI Z359.13 12 feet (maximum certified user weight: 140 kg), CE EN 355, EAC (maximum certified mass: 100 kg)