Anchor plates

1320 Views

Anchor plates, anchor point, điểm neo (phi 12) an toàn hãng Climbing Technology (CT).

khẳ năng chịu lực 25KN cả 2 phương ngang dọc.

MSP: 4A10712

Hãng: Climbing Technology (CT)

Made in : Italy