GWO training đào tạo an toàn điện gió

gwo-training

Gwo training là khóa đào tạo an toàn cho các nhân viên vận hành, bảo trì cho ngành điện gió tại Việt Nam.Giảng viên đào tạo được cấp phép của tổ chức GWO.

Nội dung khóa học GWO BTT ( Basic Technical Training):

  • Kỹ năng sơ cứu (First Aid)
  • Kỹ năng xử lý nâng đỡ vật nặng (Manual Handling)
  • Kỹ năng phòng cháy chữa cháy (Fire Awareness)
  • Kỹ năng làm việc trên cao (Working at Heights)
  • Kỹ năng sinh tồn trên biển (Sea Survival)

Các học viện được cấp chứng chỉ chứng nhận có giá trị quốc tế hiệu lực 02 năm.